Polityka prywatności

Europejskie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (ROZPORZĄDZENIA UE 2016/679 RODO).

Polityka ochrony prywatności Stock Line di Gri Tomaso dotyczy gromadzenia, wykorzystywania i zabezpieczania wszelkich danych osobowych, które mogą zostać pozyskane przy okazji każdego kontaktu Twoich klientów z naszymi usługami: kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, kupujesz nasze produkty lub dzwonisz do naszego biura sprzedaży i serwisu.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych (gdy jest to wymagane) odbywa się przez Stock Line na podstawie ROZPORZĄDZENIA UE 2016/679 RODO.

Państwa prywatność jest dla nas priorytetem i nieustannie dążymy do jej ochrony, zgodnie z wyznawanymi przez nas wartościami. Gromadzimy Państwa dane osobowe, ponieważ pomagają nam oferować Państwu wyższy poziom wydajności: pozwalają nam zapewnić Państwu wygodny dostęp do naszych produktów i usług, skupić się na kategoriach, które najbardziej Państwa interesują, i wreszcie na bieżąco informować Państwa o naszych najnowszych produktach, ofertach specjalnych i wydarzeniach, z których mogą Państwo skorzystać.

Zgodnie z zaangażowaniem i starannością, jaką Stock Line przykłada do ochrony danych osobowych, informujemy Państwa o sposobach, celach i zakresie komunikowania i rozpowszechniania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach, zgodnie z art. 13 RODO.

1. Administrator danych i metody przetwarzania.

Administratorem danych jest Stockline di Gri Tomaso z siedzibą pod adresem Via Roma 133, 33050 Pocenia (UD), z którą zainteresowany może się w każdej chwili skontaktować w celu skorzystania z praw, o których mowa w Rozporządzeniu UE 2016/679 (c.d. RODO).

Dane osobowe będą przetwarzane w sposób automatyczny i/lub ręczny w celach określonych powyżej, które, jak wspomniano, mogą mieć wyłącznie charakter handlowy, fiskalny, administracyjny i informacyjny, zgodnie z wymogami umownymi, z wypełnieniem wszystkich zobowiązań wynikających z oraz z wolą dojścia do bardziej efektywnego zarządzania stosunkami handlowymi. W celu ulepszenia naszych usług, informacje, które nam przekazują Państwo, będą zatem wykorzystywane do przekazywania interesujących Państwo wiadomości, ofert i promocji, chyba że Państwo wyrażą wolę sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu.

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania

Stockline di Gri Tomaso przetwarza dane osobowe osób fizycznych, prawnych, jednoosobowych działalności gospodarczych i/lub freelancerów („Osoby, których dane dotyczą”) w następujących celach:

  • do zarządzania, świadczenia różnych usług i związanej z tym pomocy;
  • do opracowywania analiz statystycznych i rynkowych;
  • do wysyłania komunikatów dotyczących usług i inicjatyw proponowanych przez administratora strony;
  • do wysyłania informacji dotyczących usług typu business-to-business i business-to-consumer oraz wszelkich promocji i/lub usług prezentowanych na stronie.

3. Podmioty upoważnione do przetwarzania

Dane przetwarzane są nie tylko przez Stockline di Gri Tomaso i wszystkich jej współpracowników, ale także przez zewnętrzne firmy i partnerów zaangażowanych w świadczenie i gwarantowanie ciągłości usług oraz zarządzanie systemami informatycznymi. Podmiotami mogą być również spółki partnerskie lub spółki przypisane do grupy, a także spółki zarządzające platformami marketingowymi i systemami związanymi z zarządzaniem pozyskanymi informacjami. Upoważnionymi podmiotami są wszystkie osoby, które mogą się kontaktować w sprawach spedycyjnych, księgowych, finansowych, administracyjnych i prawnych.

4. Nieosobowe techniczne dane nawigacyjne zebrane w formie zbiorczej

Systemy komputerowe służące do korzystania z tej strony internetowej pozyskują pewne dane, których nie można właściwie określić jako osobowe, których transmisja jest w każdym przypadku dorozumiana w korzystaniu z protokołów komunikacji internetowej. Ta kategoria danych obejmuje adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników łączących się z witryną, adresy w notacji URI (Uniform Resource Identifier) żądanych zasobów, czas żądania, metodę użytą do przesłania żądania do serwera, wielkości pliku otrzymanego w odpowiedzi, kodu numerycznego wskazującego status odpowiedzi udzielonej przez serwer (sukces, błąd itp.) oraz innych parametrów dotyczących systemu operacyjnego i środowiska informatycznego użytkownika. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych dotyczących korzystania z serwisu oraz sprawdzenia jego prawidłowego funkcjonowania i są usuwane niezwłocznie po przetworzeniu. Wśród tych danych adresy IP są jedynymi danymi, które, chociaż nie są powiązane ze zidentyfikowanymi bezpośrednio zainteresowanymi stronami, mogą ze względu na swój charakter, poprzez przetwarzanie i powiązanie z danymi przechowywanymi przez osoby trzecie, umożliwiać identyfikację użytkowników. Tam, gdzie to możliwe, nasza firma, zgodnie z wymogami prawa, skonfigurowała anonimizację i maskowanie w zbiorze adresu IP, jak określono poniżej. Jednak dane te mogłyby zostać wykorzystane do ustalenia odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw komputerowych przeciwko witrynie, z wyjątkiem tej ewentualności, obecnie dane IP sieci nie są przechowywane dłużej niż 3 miesiące.Systemy komputerowe służące do korzystania z tej strony internetowej pozyskują pewne dane, których nie można właściwie określić jako osobowe, których transmisja jest w każdym przypadku dorozumiana w korzystaniu z protokołów komunikacji internetowej. Ta kategoria danych obejmuje adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników łączących się z witryną, adresy w notacji URI (Uniform Resource Identifier) żądanych zasobów, czas żądania, metodę użytą do przesłania żądania do serwera, wielkości pliku otrzymanego w odpowiedzi, kodu numerycznego wskazującego status odpowiedzi udzielonej przez serwer (sukces, błąd itp.) oraz innych parametrów dotyczących systemu operacyjnego i środowiska informatycznego użytkownika. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych dotyczących korzystania z serwisu oraz sprawdzenia jego prawidłowego funkcjonowania i są usuwane niezwłocznie po przetworzeniu. Wśród tych danych adresy IP są jedynymi danymi, które, chociaż nie są powiązane ze zidentyfikowanymi bezpośrednio zainteresowanymi stronami, mogą ze względu na swój charakter, poprzez przetwarzanie i powiązanie z danymi przechowywanymi przez osoby trzecie, umożliwiać identyfikację użytkowników. Tam, gdzie to możliwe, nasza firma, zgodnie z wymogami prawa, skonfigurowała anonimizację i maskowanie w zbiorze adresu IP, jak określono poniżej. Jednak dane te mogłyby zostać wykorzystane do ustalenia odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw komputerowych przeciwko witrynie, z wyjątkiem tej ewentualności, obecnie dane IP sieci nie są przechowywane dłużej niż 3 miesiące.Systemy komputerowe służące do korzystania z tej strony internetowej pozyskują pewne dane, których nie można właściwie określić jako osobowe, których transmisja jest w każdym przypadku dorozumiana w korzystaniu z protokołów komunikacji internetowej. Ta kategoria danych obejmuje adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników łączących się z witryną, adresy w notacji URI (Uniform Resource Identifier) żądanych zasobów, czas żądania, metodę użytą do przesłania żądania do serwera, wielkości pliku otrzymanego w odpowiedzi, kodu numerycznego wskazującego status odpowiedzi udzielonej przez serwer (sukces, błąd itp.) oraz innych parametrów dotyczących systemu operacyjnego i środowiska informatycznego użytkownika. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych dotyczących korzystania z serwisu oraz sprawdzenia jego prawidłowego funkcjonowania i są usuwane niezwłocznie po przetworzeniu. Wśród tych danych adresy IP są jedynymi danymi, które, chociaż nie są powiązane ze zidentyfikowanymi bezpośrednio zainteresowanymi stronami, mogą ze względu na swój charakter, poprzez przetwarzanie i powiązanie z danymi przechowywanymi przez osoby trzecie, umożliwiać identyfikację użytkowników. Tam, gdzie to możliwe, nasza firma, zgodnie z wymogami prawa, skonfigurowała anonimizację i maskowanie w zbiorze adresu IP, jak określono poniżej. Jednak dane te mogłyby zostać wykorzystane do ustalenia odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw komputerowych przeciwko witrynie, z wyjątkiem tej ewentualności, obecnie dane IP sieci nie są przechowywane dłużej niż 3 miesiące.

5. Zgoda i rodzaj przetwarzanych danych dobrowolnie podanych przez użytkownika

Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolnie i dobrowolnie udzielana przez użytkownika za pośrednictwem formularzy internetowych poprzez specjalną zgodę do różnych celów i zapisywana do weryfikacji przez władze lub na żądanie osoby, której dane dotyczą. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Zgoda może być również żądana w formie pisemnej, jeżeli wymagają tego określone działania, w przeciwnym razie ważne jest to, co zostało wyrażone w opisanych powyżej sposobach informatycznych. Dane są dostarczane, gromadzone również jako uzupełnienie danych zebranych wcześniej w celu ich ciągłej aktualizacji.

6. Pliki cookies oraz dane profilujące i śledzące

Aby uzyskać rozszerzone informacje na temat korzystania z technicznych i profilujących / śledzących plików cookie do celów marketingowych, prosimy o zapoznanie się z rozszerzoną polityką prywatności pod następującym linkiem https://stockline.it/privacy-policy/

7. Cel przetwarzania danych

Dane zbierane są w celu świadczenia usług, obsługi otrzymanych zapytań, komunikacji marketingowej lub wszelkich analiz oraz w celu przekazywania uprawnionym podmiotom trzecim. Wszystkie wymagane zezwolenia są zróżnicowane w zależności od rodzaju celu w różnych formularzach gromadzenia danych, z wyraźnym wskazaniem przetwarzanych danych i ich celów. Każdy rodzaj zbieranych danych wymaga specjalnego zezwolenia w oparciu o cel określony powyżej. Wnioski o autoryzację różnią się na etapie zbierania, zgodnie z różnymi celami przetwarzania danych, jak określono poniżej:

A. Przetwarzanie danych obowiązkowych w celu realizacji usługi. [obowiązkowe]

Jest to obowiązkowa zgoda umożliwiająca nam świadczenie żądanych usług. Przetwarzanie może być również rozumiane jako przekazywanie danych firmom zewnętrznym w celu zarządzania informacjami i świadczenia usług w celu zagwarantowania większego bezpieczeństwa i kontroli nad danymi i czynnościami objętymi świadczonymi usługami. Obejmuje również komunikację o różnych potrzebach związanych ze świadczeniem usług, takich jak: przesyłanie terminów, płatności, faktur, komunikaty techniczne i serwisowe, alerty i informacje o stanie systemu, wysyłanie notatek serwisowych, odzyskiwanie danych w przypadku przypadkowej utraty, kopie zapasowe. Cofnięcie upoważnienia, nawet jeśli jest możliwe, uniemożliwia dalsze świadczenie usługi. Dane mogą być również przekazywane podmiotom trzecim zamieszkałym poza Unią Europejską w warunkach przewidzianych w art. 27 ust. 2 lit. a), w którym nie przewiduje się powołania IOD (inspektora ochrony danych) lub pełnomocnika ds. przetwarzania.

B. Przetwarzanie w celach marketingowych. [opcjonalne]

Dotyczy to opcjonalnej zgody w celach marketingowych związanych z zakupionymi lub interesującymi produktami i/lub usługami. Przewiduje upoważnienie do wysyłania e-maili, sms-ów i komunikatów również za pomocą innych elektronicznych i papierowych środków reklamy. Dane będą przetwarzane wewnętrznie w celu komunikacji ze Stockline di Gri Tomaso na temat działań określonych powyżej. Dane mogą być przekazywane i/lub udostępniane zewnętrznym firmom partnerskim lub zainteresowanym podmiotom zewnętrznym zarówno w celu zarządzania samą komunikacją, jak i powiązanych działań marketingowych, ankietowych i/lub ankietowych oraz w innych celach. Przetwarzanie przez firmy zewnętrzne może dotyczyć działań mających na celu pomoc w zarządzaniu analizami ulepszeń wydajności i konwersji. W każdej chwili istnieje możliwość odwołania lub korekty zgody.

8. Tryb i czas przetwarzania danych

Dane są gromadzone w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami. W szczególności faza ich zbierania odbywa się poprzez szyfrowanie za pomocą certyfikatu ochrony SSL. Dane są przechowywane w chmurze z zachowaniem kopii zapasowej i redundancji oraz przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usług i związanych z nimi czynności. Dyski, na których przechowywane są dane, są szyfrowane. Przetwarzane dane mogą podlegać okresowej weryfikacji prawidłowości. W takich przypadkach zainteresowany otrzyma zawiadomienie o adaptacji jego danych w naszych archiwach. Fizyczny dostęp do serwerów jest zabezpieczony systemami antywłamaniowymi i kontrolą dostępu do pokojów danych. Dane są również replikowane geograficznie w celu lepszej ochrony przed przypadkowym anulowaniem z powodu klęsk żywiołowych lub fizycznej kradzieży. Prowadzony jest rejestr rejestrów danych oraz udzielonych zgód i upoważnień udzielonych w fazie wprowadzania i zarządzania danymi oraz informacji związanych z tymi upoważnieniami. Celem jest szybka identyfikacja działań związanych z zarządzaniem danymi poszczególnych użytkowników, których to dotyczy. Dane są bezpiecznie przechowywane, a wszelki nieautoryzowany dostęp jest ograniczony do minimum dzięki wdrożeniu wszystkich działań bezpieczeństwa przewidzianych przez technologię. W każdym przypadku dostępu zainteresowane strony zostaną niezwłocznie poinformowane, a dane w przypadku przypadkowego anulowania zostaną natychmiast przywrócone.

9. Prawa osoby, której dane dotyczą w zakresie przetwarzania danych

Osoba, której dane dotyczą może w każdej chwili zażądać sprostowania, integracji lub całkowitego usunięcia danych. Takie prośby można kierować bezpośrednio na dane kontaktowe na stronie www.Stockline.it. Osoba, której dane dotyczą może również zażądać cofnięcia zezwoleń na przetwarzanie do różnych celów. Jeżeli cofnięcie dotyczy obowiązkowego celu przetwarzania danych w celu świadczenia usług, nie można już tego świadczyć i można je zawiesić bez zwrotu kosztów. Istnieje możliwość zażądania, zawsze zgodnie z przepisami prawa, kopii przetwarzanych danych oraz celów przetwarzania. Można złożyć skargę na adres complaint@Stockline.it lub bezpośrednio do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub jednego z organów nadzorczych w przypadku uchybień niezgodnych z przepisami RODO.

Wszystkie dane wprowadzane na stronie za pośrednictwem formularzy, zarządzane i przetwarzane w celach związanych z wyceną, pomocą, biuletynami i ogólnie w celu kontaktu, również wysyłane pocztą elektroniczną w domenach naszej firmy lub do niej przypisanych, lub za pośrednictwem systemów stron trzecich oraz w każdym przypadku do nas przesłane, są traktowane zgodnie z regulacjami Urzędu Ochrony Danych Osobowych rozporządzenia UE 2016/679 RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych.